BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2017-10-13 14:59:40Tydzień mediacji

Informujemy, że w ramach Tygodnia Mediacji przypadającego w dniach 16 – 20 października 2017r. w dniu 19 października 2017r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Organizatorem obchodów jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Celem Międzynarodowego Tygodnia mediacji jest propagowanie idei pozasądowego rozwiązywania sporów.
W związku z powyższym w dniach 16-20 października 2017r. przedstawiciele Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach będą pełnili dyżury informacyjne w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ulicy Francuskiej 38. Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów znajdują się zakładce Mediacje..

więcej

2017-09-13 15:37:12Zużyte składniki majątku ruchomego

INFORMACJA NR 1


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego (wyszczególnione w załączniku nr 1 w poniższej dokumentacji) przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu oraz do sprzedaży.

więcej

2017-09-13 15:36:01Zużyte składniki majątku ruchomego

INFORMACJA NR 1


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego (wyszczególnione w załączniku nr 1 w poniższej dokumentacji) przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu oraz do sprzedaży.

więcej

2017-09-13 15:35:28Zużyte składniki majątku ruchomego

INFORMACJA NR 1


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego (wyszczególnione w załączniku nr 1 w poniższej dokumentacji) przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu oraz do sprzedaży.

więcej

2017-06-29 10:19:19Ewakuacja budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38

W dniu 29.06.2017 r. w godzinach 10.00-12.00 budynek Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 będzie nieczynny z powodu ewakuacji.

więcej

2017-05-15 11:28:26XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników

Informujemy, że w dniach 19-21 maja 2017r. na terenie Kortów Tenisowych „Sport Park BUDOWLANI” w Parku Śląskim w Chorzowie odbędą się XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników.
Organizatorem Turniej jest Zrzeszenie Prawików Polskich Oddział w Katowicach., Sąd Apelacyjny w Katowicach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

więcej

2017-05-15 11:28:14XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników

Informujemy, że w dniach 19-21 maja 2017r. na terenie Kortów Tenisowych „Sport Park BUDOWLANI” w Parku Śląskim w Chorzowie odbędą się XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników.
Organizatorem Turniej jest Zrzeszenie Prawików Polskich Oddział w Katowicach., Sąd Apelacyjny w Katowicach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

więcej

2017-05-15 11:28:06XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników

Informujemy, że w dniach 19-21 maja 2017r. na terenie Kortów Tenisowych „Sport Park BUDOWLANI” w Parku Śląskim w Chorzowie odbędą się XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników.
Organizatorem Turniej jest Zrzeszenie Prawików Polskich Oddział w Katowicach., Sąd Apelacyjny w Katowicach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

więcej

2017-05-15 11:27:56XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników

Informujemy, że w dniach 19-21 maja 2017r. na terenie Kortów Tenisowych „Sport Park BUDOWLANI” w Parku Śląskim w Chorzowie odbędą się XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników.
Organizatorem Turniej jest Zrzeszenie Prawików Polskich Oddział w Katowicach., Sąd Apelacyjny w Katowicach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

więcej

2017-05-15 11:27:37XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników

Informujemy, że w dniach 19-21 maja 2017r. na terenie Kortów Tenisowych „Sport Park BUDOWLANI” w Parku Śląskim w Chorzowie odbędą się XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników.
Organizatorem Turniej jest Zrzeszenie Prawików Polskich Oddział w Katowicach., Sąd Apelacyjny w Katowicach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

więcej

2017-05-15 11:26:50XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników

Informujemy, że w dniach 19-21 maja 2017r. na terenie Kortów Tenisowych „Sport Park BUDOWLANI” w Parku Śląskim w Chorzowie odbędą się XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników.
Organizatorem Turniej jest Zrzeszenie Prawików Polskich Oddział w Katowicach., Sąd Apelacyjny w Katowicach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

więcej

2017-05-15 11:26:03XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników

Informujemy, że w dniach 19-21 maja 2017r. na terenie Kortów Tenisowych „Sport Park BUDOWLANI” w Parku Śląskim w Chorzowie odbędą się XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników.
Organizatorem Turniej jest Zrzeszenie Prawików Polskich Oddział w Katowicach., Sąd Apelacyjny w Katowicach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

więcej

2017-04-24 14:16:03V Wydział Karny zawiadamia w sprawie o sygn. akt XXIII Kz 151/17

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XXIII Karny Odwoławczy zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 10.30, w sali nr 113, w sprawie sygn. akt XXIII Kz 151/17, w budynku tut. Sądu przy ul. Andrzeja 16/18 odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia Prokuratora na umorzenie postępowania w sprawie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sygn. II K 485/16 dot. Danuty Wuzik oskarżonej o to, że w okresie od 20 maja 2015 r. do 29 lipca 2016 r. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego 28/2, użytkując butlę gazową w mieszkaniu nieprzystosowanym do korzystania z butli gazowej z uwagi na brak prawidłowo funkcjonującej wentylacji, bez zachowania wymagań do odprowadzania spalin, w budynku wyposażonym w instalację gazu ziemnego, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji gazu, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mając w czasie popełnienia przestępstwa ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem w stopniu znacznym, tj. o czyn z art. 164 § 1 kk w zw. z art. 163 § 1 pkt 3 kk w zw. z art. 31 § 2 kk

więcej

2017-04-03 10:32:48Najem, zagospodarowanie i prowadzenie bufetu gastronomicznego w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Andrzeja 16/18

Najem, zagospodarowanie i prowadzenie bufetu gastronomicznego dla pracowników i interesantów oraz prowadzenie punktu kserograficznego w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Andrzeja 16/18

więcej

2017-02-20 09:44:33Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

więcej

2017-02-20 09:43:39Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

więcej

2017-02-20 09:43:27Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

więcej

2017-02-20 09:43:01Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

więcej

2017-02-20 09:41:10Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ustalam, ze w ramach akcji ,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem" w dniach od 20 do 24 lutego 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w Punkcie Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Andrzeja 16/18 Sądu Okręgowego w Katowicach asystenci sędziów będą udzielali ofiarom przestępstw bezpłatnych informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego w obowiązującym porządku prawnym.
Informacji o miejscu udzielania porad należy zasięgnąć w Punkcie Obsługi Interesantów.

więcej

2017-02-20 09:40:05Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ustalam, ze w ramach akcji ,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem" w dniach od 20 do 24 lutego 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w Punkcie Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Andrzeja 16/18 Sądu Okręgowego w Katowicach asystenci sędziów będą udzielali ofiarom przestępstw bezpłatnych informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego w obowiązującym porządku prawnym.
Informacji o miejscu udzielania porad należy zasięgnąć w Punkcie Obsługi Interesantów.

więcej

ostatnie wiadomościstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach