BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Kolegium

 

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach:

 

  • Rafał Stasikowski Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach– Przewodniczący
  • Ewa Barańska Sędzia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej – Członek Kolegium
  • Jarosław Gwizdak  Sędzia Sądu Rejonowego Katowice Zachód w Katowicach – Członek Kolegium
  • Anetta Haczyk Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu – Członek Kolegium
  • Grażyna Jeziorowska Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach – Członek Kolegium
  • Monika Krawczyk Sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu – Członek Kolegium
  • Marek Sidełko Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach – Członek Kolegium
  • Małgorzata Sobieska Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach - Członek Kolegium

 

Informacja dot. Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach


W związku upływem w dniu 07.10.2015r. kadencji Kolegium Sądu Okręgowego, Zgromadzenie Przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu katowickiego podczas posiedzenia w dniu   21 września 2015r. dokonało wyboru członków Kolegium Sądu Okręgowego na trzy letnią kadencję, w skład, którego wchodzą: Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach oraz 8 członków, w tym 4 sędziów Sądu Okręgowego oraz 4 sędziów Sądów Rejonowych działających w okręgu.

 

Pierwsze posiedzenie Kolegium w nowym składzie obyło się w dniu 7 października 2015r.

 

          

W roku 2017 odbyły się 32 posiedzenia Kolegium, podczas których realizowano zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Na posiedzeniach tych podjęto łącznie 802 uchwał.

Uchwały podejmowane w 2017r. dotyczyły, między innymi:

- opiniowania podziałów czynności sędziów w Sądzie Okręgowym oraz sędziów i referendarzy sądowych w sądach rejonowych,

- powierzania funkcji przewodniczących i zastępców przewodniczących wydziałów oraz kierowników sekcji,

- wniosków wynikających z wizytacji i lustracji orzecznictwa,

- wyrażania zgody na delegowanie sędziów sądów rejonowych do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym,

- innych spraw, przedstawianych przez Prezesa Sądu Okręgowego.

 

 

 

 

 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-05-15 09:22:41 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
2 2017-11-20 10:56:25 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
3 2017-11-20 10:55:43 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska


stronę wyświetlono 34901 razy Artykuł wyświetlony 34901 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach