BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

             Informujemy, że Wojewoda Śląski Zarządzeniem nr 222/14 z dnia 23 lipca 2014r. powołał Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach, Gliwach, Częstochowie i Bielsku – Białej.

            Zgodnie z art. 4a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.08.1998r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw readaptacji i pomocy skazanym (Dz.U. nr 113, poz.723 z późn zm.) w skład rady wchodzą zaproszeni przez przewodniczącego tej rady przedstawiciele wyznaczeni przez: wojewodę, prezesów sądów okręgowych, prokuratorów okręgowych, kierowników komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, wojewódzkiego kuratora oświaty, komendanta wojewódzkiego Policji, szefów regionalnych sztabów wojskowych, organy wykonawcze samorządu terytorialnego, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych położonych na terenie działalności rady terenowej

            W skład Rady działającej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach wchodzą:

1.      Jacek Gęsiak - Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach – Przewodniczący

2.      Ks. dr Krzysztof Bąk – Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej

3.      Henryk Brzyżkiewicz – Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach

4.      Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

5.      Elżbieta Cicha – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach

6.      Henryk Dziemiński – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej

7.      Ks. Piotr Janik – Proboszcze Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wieszczęta -Kowale

8.   Aneta Jóźwin – Rybska - Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Sosnowcu

9.      Krzysztof Kazek – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

10.  Anna Król – Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

11.  Piotr Mika – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach

12.  Agnieszka Nowak – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

13. Danuta Nowak – Kierownik Ośrodka Readaptacyjnego Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż

14.  Wanda Ostrowska – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gliwicach

15.  Dorota Pasieka – Mrochem – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach

16.  Jolanta Pietrzak - Wolny – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

17.  Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

18.  ppłk. Jan Skawiańczyk – Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach

19.  Beata Siudzińska – Dawid - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

20.  Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Urząd Miejski
w Częstochowie

21.  prof. Jadwiga Stawnicka - przedstawiciel Wojewody Śląskiego

22.Bożena Stępień - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

23.  ppłk. Ryszard Szczepanik - przedstawiciel Wojewody Śląskiego

24.  Adam Synakiewicz – Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie

25.  Adam Trzopek – Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej

26.  Barbara Wacławiak – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

27.  Ewa Wasiak - Łapińska - Kurator Okręgowy w Katowicach

28.  Piotr Wójciga - Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

 

 

            Informacje o działalności Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym

 

            Inauguracyjne posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym odbyło się w dniu 20 października 2014r. Na spotkaniu tym zostały omówione zadania, których realizacją będzie zajmowała się Rada Terenowa oraz obszary wymagające szczególnej uwagi członków Rady.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-11-17 14:19:54 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2017-11-15 08:14:02 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2017-10-20 11:18:50 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska


stronę wyświetlono 1825 razy Artykuł wyświetlony 1825 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach