BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

X Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Francuska 38, p.3.075, tel.: (32) 60 70 660, fax: (32) 60 70 552,
e-mail: w10us@katowice.so.gov.pl

Przewodnicząca

S.S.O. Barbara Reszczyńska-Łoboda

przyjmuje strony w każdy roboczy dzień tygodnia, po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu  


Z-ca przewodniczącego

S.S.O. Magdalena Wróbel


Kierownik Sekretariatu

Teresa Szeląg

Zadania: sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych tj. sprawy w których wniesiono odwołanie
od decyzji organów rentowych,dotyczących: 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego,
emerytur i rent, innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub Służbie Więziennej,
sprawy wszczęte na skutek nie wydawania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie,
sprawy w których wniesiono odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych, 
a tymi funduszami lub ich organami z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość 
sądów rejonowych.

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach,
Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Pszczynie,
oraz sprawy organów rentowych
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach,
Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego
Biura Emerytalnego w Katowicach.

Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:

Bugajska-Kluczny Joanna
Gruca Janusz
Kawala Bożena
Malok Iwona
Reszczyńska-Łoboda Barbara
Torbus Beata - sędzia delegowany do Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie art. 77 § 1
Wróbel Magdalena
Żabińska-Fras Elżbieta

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-02-15 13:09:20 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
2 2017-10-17 09:50:12 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
3 2017-04-27 13:49:27 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska


stronę wyświetlono 49582 razy Artykuł wyświetlony 49582 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach