BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

RODK w Sosnowcu

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Sosnowcu przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
41-200 Sosnowiec, ul. L. Kruczkowskiego 2
 
Kierownik Ośrodka – mgr Grażyna Kołodziej
 
Telefony:
tel./fax 32/2663954, tel. Sekretariat Ośrodka 32/3634155,
tel. Kierownik Ośrodka 32/3634156
 
Adres poczty elektronicznej:
rodk-sosnowiec@katowice.so.gov.pl

Godziny pracy ośrodka:
Poniedziałek, czwartek i piątek: 7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 18.00
Środa:   7.30 – 17.00


 
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sosnowcu działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych ( DZ.U. z dnia 11.09.2001, Nr 97, poz. 1063). Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i specjalistycznej opieki w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji. Do jego zadań należy:
  • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenia sądu i prokuratury
  • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu
  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu
  • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sosnowcu zatrudnia specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz lekarza psychiatrę zajmujących się diagnozą z zakresu psychologii i pedagogiki na potrzeby sądów oraz wydawaniem opinii na zlecenia sądów i prokuratury. Zgodnie z podziałem terytorialnym zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych funkcjonujących w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach dokonanym przez Prezesa S.O. w Katowicach Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sosnowcu obejmuje obszary działania następujących sądów rejonowych: S.R. w Sosnowcu, S.R w Mysłowicach, S.R. w Jaworznie, S.R w Dąbrowie Górniczej, S.R. w Będzinie (ten ostatni począwszy od 1 lipca 2010) oraz realizuje zlecenia Sądu Okręgowego w Katowicach.
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-07-01 11:57:56 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
2 2010-12-13 09:49:56 Zmiana publikacji Administrator
3 2010-12-08 15:01:30 Dodanie publikacji Administrator


stronę wyświetlono 13279 razy Artykuł wyświetlony 13279 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach