BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Eletroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Katowicach:
  • dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu kpa (Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 267, tekst jednolity) - poza właściwym postępowaniem sądowym.
  • NIE dotyczy pism procesowych (w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń). W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego w Katowicach niezbędne jest:
  1. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) - założenie konta jest bezpłatne,
  3. wypełnienie udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)  "Formularza umożliwiającego złożenie pisma" w rozumieniu kpa (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").
Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-07-12 09:58:28 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
2 2013-07-12 09:57:35 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
3 2013-07-12 09:55:50 Zmiana publikacji Marcin Chłosta


stronę wyświetlono 10930 razy Artykuł wyświetlony 10930 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach