Prezes

Prezes Sądu Okręgowego:

S.S.R. del Rafał Stasikowski

Sekretariat Prezesa - tel. 32 60 70 200, fax 32 60 70 199, e-mail: sekretariat.prezesa@katowice.so.gov.pl

przyjmuje strony w budynku przy ul. Francuskiej 38 w pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 9.30 do 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu począwszy od dnia 20.12.2017r.


Wiceprezesi Sądu Okręgowego:

S.S.O. Bartłomiej Witek

Sekretariat Wiceprezesa - tel. 32 60 70 203, fax 32 60 70 115,  e-mail: wiceprezes@katowice.so.gov.pl

przyjmuje strony w budynku przy ul. Andrzeja 16/18 w drugi piątek miesiąca od godz.12.30 do 15.00 i ostatni piątek miesiąca od godz. 10.00 do 12.30 po wcześniejszym uzgodnieniu
 

S.S.O. Michał Roszkowski
 
Sekretariat Wiceprezesa - tel. 32 60 70 206, fax 32 60 70 115, e-mail: sekretariat@katowice.so.gov.pl

przyjmuje strony w budynku przy ul. Andrzeja 16/18 w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca od godz. 10.00 do 12.30 po wcześniejszym uzgodnieniu


S.S.O. Katarzyna Frydrych
 
Sekretariat Wiceprezesa - tel. 32 60 70 400, fax 32 60 70 401, e-mail: vprezes@katowice.so.gov.pl

przyjmuje strony w budynku przy ul. Francuskiej 38 w drugi i trzeci wtorek miesiąca od godz. 10.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.


S.S.O. Karolina Lewińska
 
Sekretariat Wiceprezesa - tel. 32 60 70 686, fax 32 60 70 204 , e-mail: vprezesr@katowice.so.gov.pl

przyjmuje strony w budynku przy ul. Francuska 38 w drugą i czwartą środę miesiąca od godz. 10.00 do 12.30 po wcześniejszym uzgodnieniu

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk
5 2013-02-13 07:48:01 Zmiana publikacji Anna Badura
6 2012-08-23 12:20:16 Zmiana publikacji Anna Badura