Wzory i formularze

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości - Formularze 

 

 

Wzory i formularze
Postępowania cywilne Postępowania karne


Przerwa w wykonaniu kary
~~~
Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności 

~~~
Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty
~~~
Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
~~~
Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu ze względu na sytuację majątkową
~~~
Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku
~~~
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicnego.
~~~
Wniosek o umorzenie należności sądowych
~~~
Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie i  uchylenie kary pieniężnej
~~~
Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozabwienia wolności w postępowaniu wykonawczym
~~~
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy
~~~
Wniosek o zatarcie skazania
~~~
Warunkowe zwolnienie
~~~
Zażalenie na postanowienie  

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk
5 2013-02-13 07:48:01 Zmiana publikacji Anna Badura
6 2012-08-23 12:20:16 Zmiana publikacji Anna Badura