Czytelnia aktFormularz zamówienia czytelni akt

Uprzejmie informujemy, że w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy
ul. Francuskiej 38 i przy ul. Andrzeja 16/18 działają czytelnie akt sądowych dysponujące monitorowanymi stanowiskami do czytania i przeglądania akt sądowych.

Czytelnie akt czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, przy czym w co drugi (parzysty) poniedziałek do godz 18.00, z zastrzezeniem przerw zarządzonych przez pracownika czytelni.
 
 
W Czytelni przy ul. Francuskiej 38 można przeglądać akta z wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeni społecznych oraz rodzinnych i nieletnich.
Czytelnia zlokalizowana jest na parterze w klatce B: pomieszczenie nr B.07 (0.095)
Akta można zamawiać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail:
informacja@katowice.so.gov.pl lub czytelnia-francuska@katowice.so.gov.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu (32) 60-70-660
- osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów.
 
W Czytelni przy ul. Andrzeja 16/18 można przeglądać akta z wydziałów karnych.
Czytelnia zlokalizowana jest na parterze w pokoju nr 2.
Akta można zamawiać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: 
informacja@katowice.so.gov.pl lub czytelnia-andrzeja@katowice.so.gov.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu (32) 60-70-660
- osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów.
 
Celem uniknięcia ewentualnych kolejek i oczekiwania na akta, a także uzyskania informacji
o dostępności akt prosimy o ich zamawianie z wyprzedzeniem na wyznaczony dzień
i godzinę.
Jednocześnie informujemy, iż w związku uruchomieniem czytelni, akta nie będą udostępniane w Sekretariatach Wydziałów Sądu Okręgowego.
 
Regulamin Czytelni akt zamieszczony jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Katowicach oraz w budynku Sądu Okręgowego w Punkcie Obsługi Interesanta i w Czytelni akt.
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk
5 2013-02-13 07:48:01 Zmiana publikacji Anna Badura
6 2012-08-23 12:20:16 Zmiana publikacji Anna Badura