Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych:


Nr referencyjny sprawy Rodzaj zamówienia Pełna nazwa postępowania Tryb postępowania Data zamieszczenia Termin składania  
O.Inw. 14/17 Roboty budowlane Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 Przetarg nieograniczony 2017-07-14 2017-07-31 więcej
OG 23-231-263/17 Usługi Usługa ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego w Katowicach oraz usługa prowadzenia szatni w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 i ul. Andrzeja 16/18 Przetarg nieograniczony 2017-07-05 2017-07-14 więcej