Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych:


Nr referencyjny sprawy Rodzaj zamówienia Pełna nazwa postępowania Tryb postępowania Data zamieszczenia Termin składania  
O.Inw.04/18 Roboty budowlane Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a Przetarg nieograniczony 2018-04-05 2018-06-07 więcej
OG 23-231-81/18 Usługi Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych Przetarg nieograniczony 2018-03-22 2018-05-07 więcej