Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie wszczęte


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data wszczęcia Planowany termin składania ofert  
OG 23-231-379/18  Dostawy  Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  2018-10-16  2018-10-31  więcej
O.Inf.042/60/18 O.Inf.-15/18  Dostawy  Zakup oprogramowania Microsoft Office 2016 Std dla Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  2018-10-11  2018-10-18  więcej
O.Inw. 26/18  Roboty budowlane  Instalacja przeciwoblodzeniowa budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12/14  Przetarg nieograniczony  2018-10-11  2018-10-22  więcej