Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie wszczęte


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data wszczęcia Planowany termin składania ofert  
O.Inw.13/18  Usługi  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany/renowacji: A. stolarki okiennej w wybranych pomieszczeniach, B. zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem jednego wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  2018-08-07  2018-08-16  więcej
O.Inw.12/18  Roboty budowlane  Naprawa uszkodzeń elewacji z cegły klinkierowej na budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38  Przetarg nieograniczony  2018-08-03  2018-08-20  więcej
OG 23-231-12/18  Usługi  Usługa mycia stolarki okiennej i przeszkleń w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38, ul. Andrzeja 16/18, ul. Koszarowej 17, ul. Kruczkowskiego 2 w Sosnowcu  Przetarg nieograniczony  2018-08-02  2018-09-11  więcej
O.Inw.20/18  Roboty budowlane  „Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 polegające na: A. Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń. B. Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej. C. Remont włazów/ klap wejść do kanałów kablowych i CO. D. Remont schodów klatki schodowej w segmencie zachodnim budynku”   Przetarg nieograniczony  2018-07-30  2018-08-22  więcej
O.Inf.042/105/18 O.Inf-12/18  Usługi  „Zakup kontynuacji subskrypcji i usług do 1 szt. UTM BARRACUDA (NGF 800) na okres 12 miesięcy”   Przetarg nieograniczony  2018-07-12  2018-07-19  więcej