Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie wszczęte


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data wszczęcia Planowany termin składania ofert  
O.Inw.07/18  Roboty budowlane  Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a – Etap II i Etap III  Przetarg nieograniczony  2018-05-10  2018-05-25  więcej
O.Inw.04/18  Roboty budowlane  Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a  Przetarg nieograniczony  2018-04-05  2018-06-07  więcej
OG 23-231-81/18  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych  Przetarg nieograniczony  2018-03-22  2018-05-07  więcej