Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie w trakcie badania i oceny ofert


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania  
OG 23-231-212/18  Dostawy  Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP pn.: Dostawa niszczarek do Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  więcej