Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie w trakcie badania i oceny ofert


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania  
OG 23-231-522/18  Dostawy  Sukcesywna dostawa druków na potrzeby Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  więcej
OG 23-231-477/18  Usługi  Zadanie nr 1: "Konserwacja urządzeń AKPiA znajdujących się w wymiennikowni ciepła w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38" Zadanie nr 2: "Konserwacja urządzeń AKPiA znajdujących się w wymiennikowni ciepła w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18"   Przetarg nieograniczony  więcej