Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie w trakcie badania i oceny ofert


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania  
O.Inw 05/18  Roboty budowlane  Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  więcej