Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie zakończone podpisaniem umowy


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data zawarcia umowy  
O.Inw.13/18  Usługi  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany/renowacji: A. stolarki okiennej w wybranych pomieszczeniach, B. zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem jednego wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony    więcej
O.Inf.042/105/18 O.Inf-12/18  Usługi  „Zakup kontynuacji subskrypcji i usług do 1 szt. UTM BARRACUDA (NGF 800) na okres 12 miesięcy”   Przetarg nieograniczony    więcej
OG 23-231-185/18  Usługi  Usługa ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego w Katowicach w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 i ul. Andrzeja 16/18  Przetarg nieograniczony  2018-08-07
 
więcej
O.Inw.17/18  Roboty budowlane  Remont ozdobnych „donic” wraz z murkami stanowiącymi ich podstawę na dachu budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18  Przetarg nieograniczony  2018-08-08
 
więcej
O.Inw. 18/18  Roboty budowlane  Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a – Etap II i Etap III  Przetarg nieograniczony    więcej
O.Inf.042/101/18 O.Inf-10/18  Dostawy  Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP pn.: Zakup pendriv'ów szyfrowanych dla Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony    więcej
OG 23-231-212/18  Dostawy  Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP pn.: Dostawa niszczarek do Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony    więcej
OG-23-231-45/18  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  2018-03-12
 
więcej
OG-23-231-650/17  Dostawy  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do Sądu Okręgowego w Katowicach   Zapytanie o cenę  2018-02-15
 
więcej