Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie zakończone podpisaniem umowy


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data zawarcia umowy  
OG 23-231-104/17  Usługi  Dzierżawa urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla Sądu Okręgowego w Katowicach na okres 3 lat   Przetarg nieograniczony  2017-05-24
 
więcej
O.Inw 04/17  Roboty budowlane  Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 (przyziemie, parter i III piętro)   Przetarg nieograniczony  2017-05-25
 
więcej
O.Inw.03/17  Roboty budowlane  Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja   Przetarg nieograniczony  2017-05-15
 
więcej
OG 23-231-66/17  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  2017-04-12
 
więcej
OG-23-231-28/17   Dostawy  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do Sądu Okręgowego w Katowicach   Zapytanie o cenę  2017-03-21
 
więcej