Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie zakończone podpisaniem umowy


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data zawarcia umowy  
OG-23-231-45/18  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  2018-03-12
 
więcej
OG-23-231-650/17  Dostawy  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do Sądu Okręgowego w Katowicach   Zapytanie o cenę  2018-02-15
 
więcej