Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie unieważnione


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data unieważnienia  
O.Inw 03/18  Roboty budowlane  Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  2018-04-25
 
więcej