Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie unieważnione


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data unieważnienia  
O.Inw.12/18  Roboty budowlane  Naprawa uszkodzeń elewacji z cegły klinkierowej na budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38  Przetarg nieograniczony  2018-08-17
 
więcej
O.Inw.20/18  Roboty budowlane  „Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 polegające na: A. Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń. B. Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej. C. Remont włazów/ klap wejść do kanałów kablowych i CO. D. Remont schodów klatki schodowej w segmencie zachodnim budynku”   Przetarg nieograniczony  2018-08-28
 
więcej
O.Inw.16/18  Roboty budowlane  „Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 polegające na: A. Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń. B. Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej. C. Remont włazów/ klap wejść do kanałów kablowych i CO. D. Remont schodów klatki schodowej w segmencie zachodnim budynku”   Przetarg nieograniczony  2018-07-30
 
więcej
O.Inw 06/18  Roboty budowlane  Remont ozdobnych „donic” wraz z murkami stanowiącymi ich podstawę na dachu budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18  Przetarg nieograniczony  2018-06-26
 
więcej
O.nw. 10/18  Roboty budowlane  Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  2018-06-21
 
więcej
O.Inw. 11/18  Roboty budowlane  Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  2018-06-18
 
więcej
O.Inw.07/18  Roboty budowlane  Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a – Etap II i Etap III  Przetarg nieograniczony  2018-06-08
 
więcej
O.Inw.04/18  Roboty budowlane  Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a  Przetarg nieograniczony  2018-08-13
 
więcej
O.Inw 03/18  Roboty budowlane  Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  2018-04-25
 
więcej