Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Postępowanie unieważnione


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data unieważnienia  
O.Inw 06/18  Roboty budowlane  Remont ozdobnych „donic” wraz z murkami stanowiącymi ich podstawę na dachu budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18  Przetarg nieograniczony  2018-06-26
 
więcej
O.nw. 10/18  Roboty budowlane  Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  2018-06-21
 
więcej
O.Inw. 11/18  Roboty budowlane  Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  2018-06-18
 
więcej
O.Inw.07/18  Roboty budowlane  Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a – Etap II i Etap III  Przetarg nieograniczony  2018-06-08
 
więcej
O.Inw 03/18  Roboty budowlane  Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  2018-04-25
 
więcej