Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Archiwum


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania Data wszczęcia Data zakończenia postępowania: unieważnienia lub zawarcia umowy  
O.Inw 05/18  Roboty budowlane  Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  2018-04-11    więcej
OG 23-231-102/18  Usługi  Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP pn.: "Zadanie nr 1 – „Konserwacja okien pożarowych (51 szt. z siłownikiem GEZE typ E 250 – VDS oraz 36 szt. z zamykaniem ręcznym) w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 Zadanie nr 2 - „Konserwacja drzwi pożarowych w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38”   Przetarg nieograniczony  2018-03-30    więcej