Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania  
OG 23-231-369/17  Usługi  Usługa mycia stolarki okiennej i przeszkleń w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38, ul. Andrzeja 16/18, ul. Koszarowej 17, ul. Kruczkowskiego 2 w Sosnowcu, ul. Orzegowskiej 20a w Bytomiu  Przetarg nieograniczony  więcej
OG 23-231-263/17  Usługi  Usługa ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego w Katowicach oraz usługa prowadzenia szatni w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 i ul. Andrzeja 16/18  Przetarg nieograniczony  więcej
O.Inw.07/17  Roboty budowlane  Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  więcej
OG 23-231-104/17  Usługi  Dzierżawa urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla Sądu Okręgowego w Katowicach na okres 3 lat   Przetarg nieograniczony  więcej
O.Inw 04/17  Roboty budowlane  Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 (przyziemie, parter i III piętro)   Przetarg nieograniczony  więcej
O.Inw.03/17  Roboty budowlane  Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja   Przetarg nieograniczony  więcej