Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania  
OG 23-231-185/18  Usługi  Usługa ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego w Katowicach w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 i ul. Andrzeja 16/18  Przetarg nieograniczony  więcej
O.Inw.17/18  Roboty budowlane  Remont ozdobnych „donic” wraz z murkami stanowiącymi ich podstawę na dachu budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18  Przetarg nieograniczony  więcej
O.Inw. 18/18  Roboty budowlane  Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a – Etap II i Etap III  Przetarg nieograniczony  więcej
OG 23-231-81/18  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych  Przetarg nieograniczony  więcej
OG-23-231-45/18  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  więcej
OG-23-231-650/17  Dostawy  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do Sądu Okręgowego w Katowicach   Zapytanie o cenę  więcej