Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania  
O.Inw.07/17  Roboty budowlane  Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  więcej
OG 23-231-104/17  Usługi  Dzierżawa urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla Sądu Okręgowego w Katowicach na okres 3 lat   Przetarg nieograniczony  więcej
O.Inw 04/17  Roboty budowlane  Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 (przyziemie, parter i III piętro)   Przetarg nieograniczony  więcej
O.Inw.03/17  Roboty budowlane  Kontynuacja remontu wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja   Przetarg nieograniczony  więcej
OG 23-231-66/17  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  więcej
OG-23-231-28/17   Dostawy  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do Sądu Okręgowego w Katowicach   Zapytanie o cenę  więcej