Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania  
OG 23-231-81/18  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych  Przetarg nieograniczony  więcej
OG-23-231-45/18  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  więcej
OG-23-231-650/17  Dostawy  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do Sądu Okręgowego w Katowicach   Zapytanie o cenę  więcej