Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Wykaz zamówień publicznych: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nr zamówienia Rodzaj zamówienia Nazwa Tryb postępowania  
O.Inw 05/18  Roboty budowlane  Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18   Przetarg nieograniczony  więcej
OG-23-231-45/18  Usługi  Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach  Przetarg nieograniczony  więcej
OG-23-231-650/17  Dostawy  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do Sądu Okręgowego w Katowicach   Zapytanie o cenę  więcej