Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny O.Inw 
Prowadzący sprawę Oddział Inwestycji i Remontów 
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane 
Podstawowy kod CPV 45.31.12.00-2
45.33.12.10-1
45.33.00.00-9
45.11.13.00-1
45.45.30.00-7
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  532845-N-2017  w dniu 14.06.2017r. 

 
Data wszczęcia procedury 2017-06-14 
Planowany termin składania ofert 2017-06-29 
wstecz