Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Usługa ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego w Katowicach oraz usługa prowadzenia szatni w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 i ul. Andrzeja 16/18
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny OG 23-231-263/17 
Prowadzący sprawę Oddział Gospodarczy 
Przedmiot zamówienia Usługi 
Podstawowy kod CPV 79.71.00.00-4
 
Ogłoszenie - treść  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy PZP.
 
Data wszczęcia procedury 2017-07-05 
Planowany termin składania ofert 2017-07-14 
Nazwa i adres wykonawcy oraz
uzasadnienie wyboru oferty
Oferta 014 złożona przez:
Konsorcjum:
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PARASOL” sp. z.o.o., Al. Korfantego 51/21, 40-161 Katowice; Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HETMAN” sp. z o.o., Al. Korfantego 51/9a, 40-161 Katowice
za cenę ofertową brutto: 655.663,08 zł

2017-08-03
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

 
Nazwa i adres wykonawcy
któremu udzielono zamówienia
oraz data umowy
2017-08-09

Konsorcjum:
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PARASOL” sp. z.o.o., Al. Korfantego 51/21, 40-161 Katowice; Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HETMAN” sp. z o.o., Al. Korfantego 51/9a, 40-161 Katowice


za cenę ofertową brutto: 655.663,08 zł

 
wstecz