Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny OG 23-231-439/17 
Prowadzący sprawę Oddział Gospodarczy 
Przedmiot zamówienia Usługi 
Podstawowy kod CPV  
Ogłoszenie - treść  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje POSTĘPOWANIE NIE JEST PROWADZONE NA PODSTAWIE 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i zaprasza do składania ofert na:
„Wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach

Termin składania ofert upływa z dniem 06.11.2017r. o godz. 14:00.

Oferty należy składać w Sekcji ds. Zamówień Publicznych w pokoju P.009 w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.

Ewentualne zapytania i wątpliwości dotyczące warunków powyższego postępowania, proszę kierować do osoby odpowiedzialnej za przedmiotowe zamówienie: Pan Zbigniew Idkowiak tel.: 32 60 70 113 ( dla budynku przy ul. Francuskiej 38), Pan Adam Kupczak  tel.: 32 60 70 114 (dla budynku przy ul. Andrzeja 16/18, ul. Koszarowej 17 oraz w III OZSS w Bytomiu). 
Data wszczęcia procedury 2017-10-24 
Planowany termin składania ofert 2017-11-06 
wstecz