Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny OG 23-231-652/17 
Prowadzący sprawę Oddział Gospodarczy 
Przedmiot zamówienia Usługi 
Podstawowy kod CPV  
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje

POSTĘPOWANIE NIE JEST PROWADZONE NA PODSTAWIE 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i zaprasza do składania ofert na:

"Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach"

Termin składania ofert upływa z dniem 14.12.2017r. o godz. 12:00.

Oferty należy składać w Sekcji ds. Zamówień Publicznych w pokoju P.009 w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.

Telefon kontaktowy – 32 6070596.

 W dniu 12.12.2017r. Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi. 
 Patrz zakladka Pytania/Odpowiedzi. 
Data wszczęcia procedury 2017-12-05 
Planowany termin składania ofert 2017-12-14 
wstecz