Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP pn.: „Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach”
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny OG-23-231-652/17  
Prowadzący sprawę Oddział Gospodarczy 
Przedmiot zamówienia Usługi 
Podstawowy kod CPV  
Ogłoszenie - treść  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje

POSTĘPOWANIE NIE JEST PROWADZONE NA PODSTAWIE 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i zaprasza do składania ofert na:

 

"Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach"

Termin składania ofert upływa z dniem 27.12.2017r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w Sekcji ds. Zamówień Publicznych w pokoju P.009 w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.

Telefon kontaktowy – 32 6070596. 
Data wszczęcia procedury 2017-12-21 
Planowany termin składania ofert 2017-12-27 
wstecz