Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Najem, zagospodarowanie i prowadzenie bufetu gastronomicznego dla pracowników i interesantów oraz prowadzenie punktu kserograficznego w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach, przy ul. Francuskiej 38
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny OG 23-231-74/18 
Prowadzący sprawę Oddział Gospodarczy 
Przedmiot zamówienia Usługi 
Podstawowy kod CPV  
Ogłoszenie - treść  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje

Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38,

ogłasza konkurs ofert pn.

 

”Najem, zagospodarowanie i prowadzenie bufetu gastronomicznego dla pracowników i interesantów oraz prowadzenie punktu kserograficznego w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach, przy ul. Francuskiej 38”

(postępowanie nr OG 23-231-74/18)

 

Specyfikację postępowania konkursowego wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38, pok. Nr O.080, nr telefonu 32 60 70 111 lub pobrać z zakładki po lewej stronie "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia" Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2018r. o godz. 14:00.

 
Data wszczęcia procedury 2018-02-13 
Planowany termin składania ofert 2018-02-23 
wstecz