Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania
Rodzaj postępowania  
Numer referencyjny  
Prowadzący sprawę  
Przedmiot zamówienia  
Podstawowy kod CPV 90.91.92.00-4
90.91.91.00-3
90.91.12.00-8
90.91.00.00-9
 
Ogłoszenie - treść  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje  
Data wszczęcia procedury  
Planowany termin składania ofert  
wstecz