Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny OG 23-231-81/18 
Prowadzący sprawę Oddział Gospodarczy 
Przedmiot zamówienia Usługi 
Podstawowy kod CPV 90.91.92.00-4
90.91.91.00-3
90.91.12.00-8
90.91.00.00-9
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.03.2018 r. pod numerem 2018/S 057-126116


UWAGA !!!

W dniu 11.04.2018 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie. Patrz zakładka Pytania/Odpowiedzi.
 
Data wszczęcia procedury 2018-03-22 
Planowany termin składania ofert 2018-05-07 
wstecz