Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP pn.: "Zadanie nr 1 – „Konserwacja okien pożarowych (51 szt. z siłownikiem GEZE typ E 250 – VDS oraz 36 szt. z zamykaniem ręcznym) w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 Zadanie nr 2 - „Konserwacja drzwi pożarowych w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38”
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny OG 23-231-102/18 
Prowadzący sprawę Oddział Gospodarczy 
Przedmiot zamówienia Usługi 
Podstawowy kod CPV 50.80.00.00-3
44.22.10.00-5
44.22.12.20-3
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje POSTĘPOWANIE NIE JEST PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i zaprasza do składania ofert na: "Zadanie nr 1 – „Konserwacja okien pożarowych (51 szt. z siłownikiem GEZE typ E 250 – VDS oraz 36 szt. z zamykaniem ręcznym) w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 Zadanie nr 2 - „Konserwacja drzwi pożarowych w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38" Termin składania ofert upływa z dniem 09.04.2018 r. o godz. 12:00. Oferty należy składać w Sekcji ds. Zamówień Publicznych w pokoju P.009 w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38. Telefon kontaktowy – 32 6070111. 
Data wszczęcia procedury 2018-03-30 
Planowany termin składania ofert 2018-04-09 
wstecz