Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny O.Inw.04/18 
Prowadzący sprawę Oddział Inwestycji i Remontów 
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane 
Podstawowy kod CPV 45.21.31.50-9
45.23.00.00-8
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
45.11.27.10-5
45.34.20.00-2
45.21.33.12-3
45.23.30.00-9
45.11.10.00-8
45.21.61.12-7
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - 5.04.2018r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.04.2018r. pod numerem 2018/S 068-150138 tj. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Cena dokumentacji w wersji papierowej wynosi 850,00 zł (brutto). Dokumentacja w wersji elektronicznej w całości do pobrania ze strony Zamawiającego.


 
Data wszczęcia procedury 2018-04-05 
Planowany termin składania ofert 2018-05-17 
wstecz