Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania
Rodzaj postępowania  
Numer referencyjny  
Prowadzący sprawę  
Przedmiot zamówienia  
Podstawowy kod CPV 45.44.21.00-8
45.32.40.00-4
45.43.21.11-5
45.43.21.12-2
45.42.11.31-1
45.40.00.00-1
45.11.11.00-9
 
Ogłoszenie - treść  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje  
Data wszczęcia procedury  
Planowany termin składania ofert  
wstecz