Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny O.Inw 05/18 
Prowadzący sprawę Oddział Inwestycji i Remontów 
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane 
Podstawowy kod CPV 45.44.21.00-8
45.32.40.00-4
45.43.21.11-5
45.43.21.12-2
45.42.11.31-1
45.40.00.00-1
45.11.11.00-9
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2018 r. pod numerem 543402-N-2018

 
Data wszczęcia procedury 2018-04-11 
Planowany termin składania ofert 2018-04-26 
wstecz