BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Samodzielna sekcja ds. BHP i PPOŻ

Adres: ul.Francuska 38,p.0.56, tel.: (32) 60 70 516

Inspektor ds. bhp obejmuje zakresem swego działania realizację zadań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), pełni funkcje doradcze i kontrolne dla pracodawcy w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Inspektor ds. ppoż. obejmuje zakresem swego działania realizację zadań określonych w Ustawie z dn.24.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r Nr 178, poz.1380 z późn. zm.) polegające na zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się pożaru, ustala sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, zapoznaje pracowników z procedurami ewakuacji i przepisami przeciwpożarowymi.
Stanowisko Inspektor ds. bhp i ppoż. oraz Starszy Inspektor ds. bhp są stanowiskami samodzielnymi.
 
p.f. Kierownik - Halina Fojt
Budynek przy ul. Francuskiej 38
Poziom -1, pokój P.056
tel. 32/6070516
 
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-09-01 13:23:10 Zmiana publikacji Michał Jany
2 2013-02-12 14:07:00 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2013-02-12 14:03:03 Dodanie publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 8918 razy Artykuł wyświetlony 8918 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach