BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Tryb działania jednostek organizacyjnych

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej i ustawy z dnia 27.07.2001. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 1987r. Nr 38, poz.218 z późn.zm.) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądów powszechnych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 30.12.2003r. Nr 5, poz.22)

Tryb działania sądów powszechnych,będących jednostkami budżetowym, w zakresie relizacji zadań publicznych określony  jest w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.249, poz..2104 z póż. zm.) oraz w  wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr.98, poz. 1070 z póż. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. Nr.11, poz. 69)

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2010-11-17 12:51:08 Zmiana publikacji Piotr Dorożko
2 2009-07-15 11:28:19 Zmiana publikacji Użytkownik BIP SO Katowice
3 2009-07-15 11:28:01 Dodanie publikacji Użytkownik BIP SO Katowice


stronę wyświetlono 11656 razy Artykuł wyświetlony 11656 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach