BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Organizacja jednostki

Sąd Okręgowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.z 2001r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2007r. nr 38, poz. 249) oraz w oparciu o Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2003r. nr 5, poz.22 ze zm.) Obejmuje obszary właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Bytomiu Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich,Sosnowcu i Tychach.
 
W Sądzie Okręgowym w Katowicach utworzone zostały następujące wydziały:

Wydział I Cywilny
ul. Francuska 38, p.3.038, tel.: (32) 60 70 407, fax: (32) 60 70 405
Przewodnicząca: S.S.O. Grażyna Sowińska
p.f. Kierownika sekretariatu: Anna Jasek

Przyjmuje strony w każdy wtorek, czwartek i piątek od  godz. 10.00 do 14.00

Zadania: do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Tychach, a także spraw rejestrowych z całego obszaru właściwości tego Sądu.

Wydział II Cywilny
ul. Francuska 38, p.3.045, tel.: (32) 60 70 504, fax: (32) 60 70 503
Przewodnicząca: S.S.O. Małgorzata Turek
p.f. Kierownika  sekretariatu:
Małgorzata Czerwińska

Przyjmuje  strony w każdą środę od godz. 10.00 do 13.00

Zadania: do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Sąd Rejonowy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Pszczynie,Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.

Wydział III Cywilny-Odwoławczy
ul. Francuska 38, p.3.063, tel.: (32) 60 70 479, fax: (32) 60 70 481
Przewodnicząca: S.S.O. Barbara Król
p.f. Kierownika sekretariatu: Barbara Pawelec

Przyjmuje  strony w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 11.00 do 14.00

Zadania: do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy w  Mikołowie, Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Tychach.
 
Wydział IV Cywilny-Odwoławczy
ul. Francuska 38, p.3.106, tel.: (32) 60 70 348 , fax: (32) 60 70 353
Przewodniczący: S.S.O. Janina Borgulat
p.f. Kierownika sekretariatu: Iwona Wideman

Przyjmuje strony w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 11.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu.

Zadania: do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.

Wydział V Karny
ul. Andrzeja 16/18, p.312, tel.: (32) 60 70 288, 289, 290, fax: (32) 60 70 287
Przewodniczący: S.S.O. Aleksander Sikora
p.f. Kierownika sekretariatu: Nina Jeziorska

Przyjmuje  strony w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do 13.00


Zadania: do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego.

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Katowicach.

Wydział VI Karny-Odwoławczy
ul. Andrzeja 16/18, p.122, tel.: (32) 60 70 176, fax: (32) 60 70 177
Przewodniczący: S.S.O. Jan Kurpas
p.f. Kierownika sekretariatu:
Karina Klimera

Przyjmuje strony w każdą środę od godz. 11.00 do 12.00

Zadania: do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z  zakresu postępowania poprawczego.

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, Sąd Rejonowy w Tychach.
 
Wydział VII Karny-Odwoławczy
ul. Andrzeja 16/18, p.328, tel.: (32) 60 70 271, fax: (32) 60 70 272
Przewodniczący: S.S.O. Teresa Truchlińska-Babiracka
p.f. Kierownika  sekretariatu: Izabela Gawlak

Przyjmuje strony  w każdą środę od godz. 12.00 do 13.00

Zadania: do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy w Sosnowcu . Sąd Rejonowy w Mysłowicach.
 
Wydział VIII Penitencjarny
ul. Andrzeja 16/18, p.110, tel.: (32) 60 70 159, 160, fax: (32) 60 70 161
Przewodniczący: S.S.O. Tadeusz Bąchór
p.f. Kierownika sekretariatu:
Józefa Augustyn

Przyjmuje  strony od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 13.00

Zadania: Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

Wydział IX Pracy
ul. Francuska 38, p.3.011, tel.: (32) 60 70 487, fax: (32) 60 70 488
Przewodniczący: S.S.O. Anna Olbrich
p.f. Kierownika  sekretariatu: Jadwiga Wachstiel

Przyjmuje  strony w każdą środę od godz. 10.00 do 15.00

Zadania: sprawy z zakresu prawa pracy.

Obszar właściwości: Sąd Okręgowy w Katowicach.

Sekcja I Instancyjna Wydziału IX Pracy
ul. Francuska 38, p.3.011, tel.: (32) 60 70 487
Przewodniczący: S.S.O. Karina Skowron
p.f. Kierownika sekretariatu sekcji : Ewa Czech

Przyjmuje strony w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00
 
Zadania: rozpatrywanie spraw ze stosunku pracy, których wartość przedmiotu sporu przekracza 70 tyś. zł (od 5 lutego 2005).
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Tychach, Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.
 
Wydział X Ubezpieczeń Społecznych
ul. Francuska 38, p.3.075, tel.: (32) 60 70 551, fax: (32) 60 70 552
Przewodniczący: S.S.O. Barbara Reszczyńska-Łoboda
p.f. Kierownika  sekretariatu: Teresa Szeląg

Przyjmuje  strony w każdy roboczy dzień tygodnia, po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu

Zadania: sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich,oraz sprawy organów rentowych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach,Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i  Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach.

Sekcja II Instancyjna Wydziału X Ubezpieczeń Społecznych
ul. Francuska 38, p.3.072, tel.: (32) 60 70 548
Przewodniczący: S.S.O. Magdalena Wróbel
p.f. Kierownika sekretariatu sekcji: Lidia Pustelnik

Przyjmuje strony  każdy roboczy dzień tygodnia, po uzgodnieniu terminu z Kierownikem Sekretariatu

 
Zadania: apelacje od wyroków Sądu Rejonowego w Katowicach., VII wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych (zasiłki, odszkodowania itd.).
 
Obszar właściwości: Sądy Rejonowe w Katowicach, Tychach, Chorzowie i Sosnowcu.

Wydział XI Ubezpieczeń Społecznych
ul. Francuska 38, p.3.112, tel.: (32) 60 70 539, fax: (32) 60 70 540
Przewodniczący: S.S.O. Gabriela Pietrzyk-Cyrbus
p.f. Kierownika sekretariatu: Halina Skrabania

Przyjmuje strony w każdy poniedziałek,  środę i czwartek od godz. 11.00 do 13.00

Zadania: sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Sosnowcu.
 
Wydział XIII Gospodarczy
ul. Francuska 38, p.3.026, tel.: (32) 60 70 437, fax: (32) 60 70 438
Przewodniczący: S.S.O. Jacek Gęsiak
p.f. Kierownika sekretariatu: Danuta Szemraj-Turek

Przyjmuje strony  w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do 13.00 ( po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie Wydziału)

Zadania: do rozpoznania w I instancji spraw gospodarczych.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Mysłowicach.

Wydział XIV Gospodarczy
ul. Francuska 38, p.3.017, tel.: (32) 60 70 441, fax: (32) 60 70 442
Przewodniczący: S.S.O. Henryk Sorys
p.f. Kierownika sekretariatu: Sławomira Dopierała

Przyjmuje  strony w każdą środę od godz. 11.00 do 13.00

Zadania: do rozpoznania w I instancji spraw gospodarczych. 
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Tychach.
 
Wydział XV Wizytacyjny
ul. Francuska 38, p.0.042, tel.: (32) 60 70 240, fax: (32) 60 70 239
Przewodniczący: S.S.O. Gabriela Ott
p.f. Kierownika sekretariatu: Marzena Banasik

Zadania: wizytacje, lustracje, statystyka, sprawy związane z obrotem zagranicznym, skargi i wnioski.

Obszar właściwości: okręg Sądu Okręgowego w Katowicach.

Sekcja Wydziału XV Skarg i Wniosków
ul. Francuska 38, p.0.028, tel.: (32) 60 70 185, fax: (32) 60 70 184
Kierownik sekcji: S.S.O. Barbara Żelewska
p.f. Kierownika sekretariatu sekcji: Monika Filek

Przyjmuje strony w każdą środę od godz. 11.00 do 13.00

Zadania: rozpatrywanie skarg i wniosków w trybie administracyjnym Sądu Okręgowego.

Obszar właściwości: obszar Sądu Okręgowego

Wydział XVI Karny
ul. Andrzeja 16/18, p.321b, tel.: (32) 60 70 257, 258, fax: (32) 60 70 259
Przewodniczący: S.S.O. Bogdan Jajszczok
p.f. Kierownika sekretariatu: Ewa Graca

Przyjmuje strony w kazdy poniedziałek od godz. 9.00 do 13.00

Zadania: do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego.

Obszar właściwości: Prokuratury w Chorzowie, Bytomiu, Mysłowicach, Będzinie.

Wydział XVII Cywilny-Rodzinny
ul. Francuska 38, p.3.084, tel.: (32) 60 70 395, fax: (32) 60 70 393
Przewodniczący: S.S.O. Bożena Barczyk
p.f. Kierownika sekretariatu: Danuta Konopka

Przyjmuje strony  w każdy wtorek do godz. 9.00 do 14.00
Zadania: do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy w Tychach.

Wydział XVIII Cywilny-Rodzinny
ul. Francuska 38, p.3.089, tel.: (32) 60 70 365, fax: (32) 60 70 366
Przewodniczący: S.S.O. Halina Buraczyńska
p.f. Kierownika sekretariatu:
Bożena Gisa

Przyjmuje strony w każdą środę od godz. 9.00 do 14.00

Zadania: do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Mikołowie , Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Sąd Rejonowy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, Sąd Rejonowy w Sosnowcu.

Wydział XIX Gospodarczy–Odwoławczy
ul. Francuska 38, p.3.056, tel.: (32) 60 70 495, fax: (32) 60 70 496
Przewodniczący: S.S.O. Maria Kozubska-Maciąga
p.f. Kierownika  sekretariatu: Barbara Pietruczanis

Przyjmuje strony w każdą środę od godz. 10.00 do 11.00 ( po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie Wydziału)

Zadania: do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych.

Wydział XX Spraw Górniczych i Geologicznych
ul. Francuska 38, p.3.014, tel.: (32) 60 70 485, fax: (32) 60 70 464
Przewodniczący: S.S.O. Tadeusz Barański
p.f. Kierownika sekretariatu:
Aneta Mróz

Przyjmuje  strony w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do 13.00, ponadto w związku z istniejącą praktyką Przewodniczący przyjmuje strony w przypadku każdorazowego zgłoszenia się

Zadania: do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

Wydział XXI Karny
ul. Andrzeja 16/18, p.217, tel.: (32) 60 70 244, 245, fax: (32) 60 70 246
Przewodniczący: S.S.O. Gwidon Jaworski
p.f. Kierownika sekretariatu: Edyta Kęsek

Przyjmuje strony w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00

Zadania: do rozpoznania w I instancji z zakresu prawa karnego.
 
Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Tychach, Sąd Rejonowy w Sieminowicach Śląskich.
 
Wydział XXII Wykonawczy
ul. Andrzeja 16/18, p.305, tel.: (32) 60 70 280, 281, fax: (32) 60 70 279
Przewodniczący : S.S.O. Marcela Faska-Jagła
p.f. Kierownika sekretariatu: Iwona Strasz

Przyjmuje strony w każdy roboczy dzień tygodnia od godz. 9.00 do 9.30, a w ostani piątek miesiąca od godz. 10.00 do 12.00, zawsze  po wcześniejszym zapisaniu na termin

Zadania: do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych

Sekcja Wykonawcza w sprawach cywilnych przy Wydziale XXII Wykonawczym
ul. Francuska 38, p.3.037, tel.: (32) 60 70 409, fax: (32) 60 70 410
Kierownik sekcji: S.S.O. Barbara Sekułowicz
p.f. Kierownika sekretariatu sekcji:
Karina Kulczak

Przyjmuje  strony w każdą środę od godz. 11.00 do 13.00

Wydział XXIII Karno-Odwoławczy
ul. Andrzeja 16/18, p.107, tel.: (32) 60 70 106, fax: (32) 60 70 124
Przewodniczący S.S.O. Kazimierz Gajowiec
p.f. Kierownika sekretariatu:
Renata Dąbek

Przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godz od 9.00 do 13.00

Zadania:do rozpoznawania w II instancji spraw  z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw  z  zakresu postępowania wykonawczego.

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Sl., Sąd Rejonowy w Tychach.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
ul. Andrzeja 16/18, tel.: (32) 60 70 153, fax.: (32) 60 70 152

W Sądzie Okręgowym w Katowicach zostały utworzone następujące Oddziały,sekcje i inne:

Oddział Administracyjny
ul.Francuska 38,p.0.039, tel.: (32) 60 70 209, (32) 60 70 213, fax.: (32) 60 70 211
p.f. Kierownika Oddziału : Anna Szpionek
p.f. Zastępcy Kierownika Oddziału Administracyjnego :Jadwiga Knap

Zakres działania Oddziału Administracyjnego:
-
sprawy organizacyjne  Sądu Okręgowego,
- nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych,
- prowadznie sekretariatów przesa i wiceprezesów,
- sprawy ławników,biegłych sądowych,lekarzy sądowych, syndyków upadłości,mediatorów i kuratorów  
  ustanawianych na podstawie ustawy o KRS,
- prowadzenie biura podawczego i  biblioteki,
- nadzór nad działalnością utworzonego przy Sądzie Okręgowym punktu informacyjnego i Krajowego
  Rejestru Karnego,
- nadzór nad archiwum zakładowym,
- czynności związane z przygotowaniem dokumentów w celu potwierdzenia podpisu i pieczęci notariusza,
- czynności związane  z prowadzeniem szkoleń dla sędziów , referendarzy,asystentów sędziego i  
  urzędników sądowych.

Oddział Kadr
ul.Francuska 38, p.0.026,tel. : (32) 60 70 219, (32) 60 70 221, fax.: (32) 60 70 223
p.f. Kierownika Oddziału: Bożena Przeliorz
p.f. Zastępcy Kierownika Oddziału Kadr: Maria Stęczniewska

Zadania Oddziału Kadr:
- prowadzenie spraw etatowych i osobowych pracowników Sądu Okręgowego, z wyłączeniem spraw
  należących do zakresu działania innych organów,
- nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych,
- obsługa biurowa Sądu Dyscyplnarnego,
- współpraca z Dyrektorem Sądu Okręgowego w  sprawach  finansowych.

Oddział Finansowy
ul.Francuska 38, p.0.088,tel. : (32) 60 70 131 , (32) 60 70 520, fax. :(32) 60 70 139
p.f. Głównego Księgowego: Marzena Luka
p.f. Zastępcy Głównego Księgowego : Maria Leoniuk

Zakres działania Oddziału Finansowego
:
- opracowanie projektu budżetu sądów  w danym okręgu sądowym oraz projektu budżetu Sądu
  Okręgowego,
- wykonywanie budżetu sądu w danym okręgu sądowym oraz budżetu Sądu Okręgowego,
- kontrola przestrzegania w danym okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym
  gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
- prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego,
- prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

Właściwość miejscowa:
Okręg Sądu Okręgowego w Katowicach ( Sąd Okregowy w Katowicach, 13 Sądów Rejonowych, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie Łące).

Oddział Informatyczny
ul.Francuska 38, p.0.04,tel.: (32) 60 70 214, (32) 60 70 215, (32) 60 70 517, fax.: (32) 60 70 217
p.f. Kierownika Oddziału Informatycznego: ASI Maciej Kubik
p.f. Zastępcy Kierownika Oddziału Informatycznego: ASI Andrzej Kwapień

Oddział Gospodarczy
ul.Francuska 38, p.0.081,tel .: (32) 60 70 110, (32) 60 70 111, (32) 60 70 112, fax.: (32) 60 70 109
p.f. Kierownika Oddziału Gospodarczego : Ewa Osińska
p.f. Zastępcy Kierownika Oddziału Gospodarczego: Iwona Kwaśniewska

Zadania Oddziału Gospodarczego
:
- prowadzenie spraw zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,
- adminstrowanie terenem, budynkami, oraz pomieszczeniami Sądu Okręgowego,
- prowadzenie spraw dotyczących gospodarki środkami transportu,
- prowadznie spraw z zakresu bhp i p. poż.,
- zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

Oddział Inwestycji i Remontów
ul.Francuska 38,p.0.59, tel.: (32) 60 70 234, fax. : (32) 60 70 233

Zakres działania Odziału Inwestycji i Remontów:
- prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością inwestycyjną na obszarze okręgu oraz
  koordynowanie i nadzorowanie działalnośći remontowej sądów okręgu.

Sekcja ds. Zamówień Publicznych przy Oddziale Gospodarczym
ul.Francuska 38, p.0.09,tel.: (32) 60 70 169 , fax.: (32) 60 70 593
p.f. Kierownika Sekcji : Joanna Reguła

Sekcja ds. Zamowień Publicznych nadzoruje realizację ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113, poz. 759, z póżń. zm.) w tym.:
- sporządza plan zamówień publicznych dla Sądu Okręgowego w Katowicach,
- prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
- prowadzi dokumentację i rejestry,
- sporządza sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
- opracowuje i aktualizuje wewnętrzne regulajce obowiązujace w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zespół Audytu Wewnętrznego
ul.Francuska 38, p.0.55,tel.: (32) 60 70 186
 Audytor Wewnętrzny Sądu Okręgowego: Zuzanna Kwiotek
 Audytor Wewnętrzny Sądu Okręgowego : Bożena Szymańska

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem  jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Referat Socjalny
ul.Francuska 38, p.0.05,tel.: (32) 60 70 167, fax.: (32) 60 70 681
Starszy Inspektor : Joanna Baranowicz- Pluskwik

Zadania:
- sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Okręgowego tut. Sądu,
- sprawy związane z  wynajmowaniem pokoi gościnnych przy ul. Francuskiej  38 tut. Sądu.

Inspektor ds. bhp i ppoż. oraz Starszy Inspektor ds. bhp
ul.Francuska 38,p.0.56, tel.: (32) 60 70 516
Inspektor ds. bhp i ppoż. : Halina Fojt
ul.Andrzeja 16/18 , tel.: (32) 60 70 590
Starszy Inspektor ds. bhp: Barbara Woch

Inspektor ds. bhp
obejmuje zakresem swego działania realizację zadań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1997r. Nr. 109, poz.704 z póżn. zm.), pełni funkcje doradcze i kontrolne dla pracodawcy w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Inspektor ds. ppoż. obejmuje zakresem swego działania realizację zadań okreslonych w Ustawie z dn. 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr. 178, poz. 1380 z póżn. zm.) polegające na zapobieganiu i rozprzestrzenianiu sie pożaru, ustala sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, zapoznaje pracowników z procedurami ewakuacji i przepisami przeciwpożarowymi.

Stanowisko Inspektora ds. bhp i ppoż. oraz Starszego Inspektora ds. bhp są stanowiskami samodzielnymi.

Kuratorzy
ul.Francuska 38, p.0.048,tel.(32) 78-36-692,fax.: (32) 60 70 202
Kurator Okręgowy- Jolanta Babiarz
przyjmuje strony w każdy wtorek i czwartek od godz. 9.00 do 13.00
Zastępca Kuratora Okręgowego- Ewa Łapińska- Wasiak
Zastępca Kuratora Okręgowego- Anna Kasprzyk
Kurator Specjalista delegowany do Sądu Okręgowego- Iwona Stebel

e-mail: kurator_okregowy@katowice.so.gov.pl

Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu za funkcjonowanie kuratorskiej służby w okręgu,reprezentuje kuratorów sądowych  wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów kolegialnych sądu, wykonuje działania niezbędne dla prawidłowego funkcjonownia służby kuratorskiej w okręgu.
We właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach funkcjonują  22 zespoły kuratorskiej służby sądowej przy 13 sądach rejonowych.

Biblioteka Sąd Okręgowy ul. Andrzeja 16/18, tel.: (32) 60 60 119
Radoslaw Kobierski
Biblioteka Sąd Okręgowy, ul. Francuska 38, tel.: (32) 60 70 519
Piotr Dorożko
adres e-mail: redaktor_bip@katowice.so.gov.pl

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-03-05 12:51:10 Zmiana publikacji Anna Badura
2 2012-02-22 12:29:54 Zmiana publikacji Anna Badura
3 2011-12-30 12:25:09 Zmiana publikacji Michał Jany


stronę wyświetlono 18079 razy Artykuł wyświetlony 18079 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach