BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2016-05-05 14:27:13Zarządzenie Nr 53/2016

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Adm.600-131/16                                                                                     Katowice, 29 kwietnia 2016 r.

            

 

               Zarządzenie Nr 53/2016 r.

                               Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach

 

  1. Zarządzam, że od dnia 1 maja 2016 r. sprawy:

a)     z Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,

b)    z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego,

c)     z Ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,

d)    z działu XIII Kodeksu postępowania karnego, za wyjątkiem spraw gdy sąd działa        z urzędu w sprawie zarejestrowanej w danym wydziale oraz spraw prawomocnie zakończonych,

winny być rozpoznawane przez Wydziały V, XVI i XXI Sądu Okręgowego w Katowicach według następującego klucza alfabetycznego:

 

-      Wydział V Karny  sprawy osób, których nazwiska zaczynają się na litery od   A do J

-      Wydział XVI Karny sprawy osób, których nazwiska zaczynają się na litery od K do O

-      Wydział XXI Karny sprawy osób, których nazwiska zaczynają się na litery od P do Ż

  1. Uchylam zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z 21 grudnia 2015r. odnośnie ustalenia właściwości Wydziałów: V, XVI i XXI Sądu Okręgowego            w Katowicach do rozpoznania spraw z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego oraz z Ustawy z 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wraz z aneksem (Prez.Adm.600-6/05), zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego            w Katowicach z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia właściwości w sprawach, o których mowa w Dziale XIII Kodeksu postępowania karnego wraz z późniejszymi aneksami (Prez.Adm.600-8/05), zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia właściwości w sprawach  z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Prez.Adm. 600-26/07);
  2. Ustalam, że sprawy, o których mowa w pkt. 1, które wpłynęły do dnia 30 kwietnia 2016 r. do właściwych Wydziałów według dotychczasowego klucza winny być rozpoznane w tych Wydziałach aż do czasu ich prawomocnego zakończenia;
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.
                                                                                                     Wiceprezes Sądu Okręgowego

w Katowicach

S.S.O. Igor Niedobecki

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-05-05 14:27:54 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2016-05-05 14:27:34 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2016-05-05 14:27:13 Zmiana publikacji Robert Oleś
4 2016-05-05 14:25:39 Dodanie publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 716 razy Artykuł wyświetlony 716 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach