BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2018-04-19 12:09:14Likwidacja znaków opłaty sądowej w formie papierowej z dniem 30.06.2018r.

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz.408)zwanego dalej Rozporządzeniem, tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018r. zgodnie z komunikatem zamieszczonym poniżej.

KOMUNIKAT

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw  
oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze.  
Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty  
sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z utycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew  
(wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu  
znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego  
(składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu  
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominat. Zabezpieczenia systemu umożliwiają  
wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego  
skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu,  
jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania  
zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

·  nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;

·  nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

·  dokonywanie opiat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie  
dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do  
sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym  
terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie  
elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie  
drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

·           na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem  
https://oplaty.ms.gov.pl;

·           w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia  
elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych  
z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart  
kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opiat sądowych w dalszym ciągu  
pozostają również uiszczenia w formie:

·           bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;

 

·           wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

Dokumentacja

załącznik Komunikat

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-04-19 12:13:55 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2018-04-19 12:09:38 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2018-04-19 12:09:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
4 2018-04-19 12:08:58 Zmiana publikacji Robert Oleś
5 2018-04-19 12:08:32 Zmiana publikacji Robert Oleś
6 2018-04-19 12:07:04 Zmiana publikacji Robert Oleś
7 2018-04-19 10:35:03 Zmiana publikacji Robert Oleś
8 2018-04-19 10:34:07 Zmiana publikacji Robert Oleś
9 2018-04-19 10:33:53 Zmiana publikacji Robert Oleś
10 2018-04-19 10:33:24 Zmiana publikacji Robert Oleś
11 2018-04-13 15:24:38 Dodanie publikacji Robert Oleś
12 2018-04-13 15:24:13 Dodanie publikacji Robert Oleś
13 2018-04-13 15:15:36 Dodanie publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 238 razy Artykuł wyświetlony 238 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach