BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2018-07-04 12:04:44V Wydział Karny zawiadamia w sprawie o sygn.akt: V 115/18

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział V Karny w sprawie o sygn. akt V K 115/18 przeciwko Łukaszowi Marczakowi i innym, oskarżonym o czyny z art. 286§1 kk i inne (w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce o sygn. akt PO I Ds 44.2016), zawiadamia pokrzywdzonych, że terminy rozpraw wyznaczono na dni 29.08.2018 r., 12.09.2018 r., 25.09.2018 r., 10.10.2018 r., 24.10.2018 r., 07.11.2018 r. i 21.11.2018 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Andrzeja 16/18. Nadto tut. Sąd poucza, że pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji, może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

więcej

2018-06-25 08:28:14Dzień Kuratora Sądowego

Dzień Kuratora Sądowego

więcej

2018-05-17 14:19:56Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 144/18

Zawiadomienie I Ns 144/18

więcej

2018-05-17 14:14:25Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 148/18

Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 148/18

więcej

2018-04-19 12:13:55Likwidacja znaków opłaty sądowej w formie papierowej z dniem 30.06.2018r.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz.408)zwanego dalej Rozporządzeniem, tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018r. zgodnie z komunikatem.

więcej

2018-04-04 10:22:23Nieodpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Nieodpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

więcej

2018-01-18 09:14:12Zarządzenie nr 2/2018, [D/2/2018] Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego z dnia 16.01.2018r. - dot. ustalenia dni wolnych od pracy

Zarządzenie nr 2/2018, [D/2/2018] Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego z dnia 16.01.2018r. - dot. ustalenia dni wolnych od pracy

więcej

2017-11-27 15:36:18Zarządzenie nr 91/2017 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 24.11.2017r. - dot. ustalenia dni wolnych od pracy

Zarządzenie nr 91/2017 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 24.11.2017r. - dot. ustalenia dni wolnych od pracy

więcej

2016-12-09 12:16:22„Na wokandzie” - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości

„Na wokandzie” - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

2016-05-05 14:27:54Zarządzenie Nr 53/2016

Zarządzenie Nr 53/2016

więcej

2015-02-20 13:22:27Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

więcej

2011-12-22 13:13:25KRS - informacja dot. opłat za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Przepisy nakładają obowiązek publikacji wpisu do KRS wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

więcej

archiwum wiadomościstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach