BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2018-03-06 11:06:09V K 275/17 osk. Dariusz B. i inni

 Sąd Okręgowy w Katowicach, V Wydział Karny, w sprawie o sygn. akt V K 275/17 przeciwko; Dariuszowi Biegun, Mariuszowi Tylickiemu, Adamowi Sklażewicz, Krzysztofowi Gruszka, Dariuszowi Obara, Januszowi Korczyńskiemu, Tomaszowi Domańskiemu, Przemysławowi Mozdunowicz, Marcinowi Miara, Mariuszowi Lipka, Krzysztofowi Chrzanowskiemu, Adamowi Witkowskiemu, Tomaszowi Pękali, Mariuszowi Ciszewskiemu, Arturowi Witkowicz, Annie Tylickiej, Jarosławowi Gorzelańczyk, Rafałowi Tomala, - oskarżonym o czyny z art. 258 § 1 k.k. i inne, polegające m.in. na kradzieży i paserstwie pojazdów (w której postępowanie przygotowawcze o sygn. akt PR II Ds 21.2016 prowadziła Prokuratura Regionalna w Katowicach), zawiadamia pokrzywdzonych, że termin rozprawy głównej wyznaczono na dzień 4 kwietnia 2018r, godz. 9.30 w budynku tut. Sądu, ul. Andrzeja 16/18, kolejne rozprawy wyznaczono na; 11.05.2018r, 7.06.2018r, 27.06.2018r, 4.09.2018r, 25.09.2018r, 9.10.2018r, 30.10.2018r, 6.11.2018r, 27.11.2018r, 11.12.2018r, - o godz. 9.30.

Nadto tut. Sąd poucza, że pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego
w pierwszej instancji, może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy,
że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-03-06 11:06:09 Zmiana publikacji Michał Jany
2 2018-03-02 10:16:28 Zmiana publikacji Michał Jany
3 2018-03-02 09:47:03 Dodanie publikacji Michał Jany


stronę wyświetlono 1140 razy Artykuł wyświetlony 1140 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach