BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2018-10-09 10:24:58Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 144/18

Dnia 17 maja 2018r.

 

Sygn. akt I Ns 144/18

 

Termin dnia 14 czerwca 2018r. o godz. 10:00 sala B.2.36

 

                                                                        

                                                                                             Prezydent Miasta Katowice

                                                                                             ul. Młyńska 4

                                                                                             40-098 Katowice

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny zawiadamia jako uczestnika Prezydenta Miasta Katowice o rozprawie, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2018r. o godz. 10:00 sala B.2.36 w sprawie z wniosku skarżącego Łukasza Kolady z udziałem Prezydenta Miasta Katowice w sprawie odwołania od decyzji o rozwiązaniu Zgromadzenia z dnia 6 maja 2018 roku nr ZK. 5310.2.46.2018.CC, doręczając odpis odwołania z dnia 12 maja 2018 roku oraz zobowiązując do niezwłocznego złożenia akt postępowania ZK.5310.2.46.2018.CC oraz  odpowiedzi na odwołanie w terminie 7 dni.

 

 

                                                                                                  SSR del. Katarzyna Zadora

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-10-09 10:24:58 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2018-05-17 14:19:56 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2018-05-17 14:17:55 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 672 razy Artykuł wyświetlony 672 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach