BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2018-06-08 15:01:13ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

INFORMACJA NR 1

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Sądu Okręgowego w Katowicach

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz zgody Ministerstwa Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem (państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego) składników majątku ruchomego, należy w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. złożyć pisemny wniosek zawierający następujące informacje:

1.       nazwę, siedzibę, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego,

2.       wskazanie składnika majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

3.       oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

  Pisemne wnioski, o których mowa powyżej należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.  do godziny 15:00 w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Katowicach, ul. Francuska 38,  pokój O.080 (parter klatka C).

W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego proszę o kontakt z Oddziałem Gospodarczym pod nr tel. (32) 60 70 112 z Panią Moniką Stradomską w godzinach od 7:30 do 15:30. W celu uzyskania informacji dotyczącej stanu technicznego zbędnych lub zużytych składników oraz ustalenia terminu ewentualnej wizji lokalnej proszę o kontakt z Oddziałem Gospodarczym pod nr tel. 601-626-371 z Panem Adamem Tomaszewskim w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jeżeli co najmniej 2 Jednostki będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem o przydziale składnika majątku ruchomego, decyduje kolejność wpływu wniosku.

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku odbędzie się na podstawie umowy oraz protokołu zdawczo-odbiorczego (wzór załącznik nr 2).

Sąd Okręgowy w Katowicach posiada wycenę (określenie wartości rynkowej) rzeczoznawcy motoryzacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-06-08 15:01:13 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2018-06-08 14:19:45 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2018-06-08 14:18:19 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 621 razy Artykuł wyświetlony 621 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach