BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2018-08-03 12:05:00V Wydział Karny zawiadamia w sprawie o sygn.akt: V Ko 37/18

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział V Karny zawiadamia, iż w dniu 02.10.2018 r. o godz. 09:30 w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, w sprawie o sygn. akt V Ko 37/18, odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora IPN Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach złożonego na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 r. nr 34 poz. 149 z późn. zm.) o stwierdzenie nieważności wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 14 grudnia 1948 r. sygn. Sr 717/48 w części dotyczącej Brunona BLAUTA i Ryszarda REINERA. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział osoba represjonowana, osoba uprawniona do składania na jej korzyść środków odwoławczych, a w razie śmierci, nieobecności w kraju lub choroby psychicznej osoby represjonowanej, także jej krewny w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo oraz małżonek (art. 3 ust. 4 ustawy) - osoby te winny wykazać swoje uprawnienie stosownymi dokumentami stanu cywilnego. Sąd jednocześnie poucza, iż w wypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osoby uprawnione mogą żądać odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 6 ustawy). Osobami uprawnionymi są osoba, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, a w razie jej śmierci – małżonek, dzieci i rodzice (art. 8 ust. 1 ustawy).

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-08-03 12:05:00 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2018-08-03 11:59:40 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2018-08-03 11:56:02 Dodanie publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 327 razy Artykuł wyświetlony 327 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach