BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Podstawa prawna

Sąd Okręgowy w Katowicach stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 1997r.) (kliknij tutaj)

Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.11.1950r. tworzące Sąd Wojewódzki w Katowicach  z dniem 01.01.1951r.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1998r. tworzące w miejsce Sądu Wojewódzkiego Sąd Okręgowy w Katowicach z dniem 01.07.1999r.

Sposób organizacji Sądu regulują następujące akty prawne:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016 poz. 2062 -  tekst jednolity) (kliknij tutaj)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2316) (klikni tutaj)
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.2015r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2015r.  poz. 266 ) (kliknij tutaj)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz.69) (kliknij tutaj)

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-01-04 13:45:08 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
2 2016-06-22 12:33:33 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
3 2016-06-06 11:06:20 Zmiana publikacji Marcin Chłosta


stronę wyświetlono 511904 razy Artykuł wyświetlony 511904 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach