BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Podstawa prawna

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Sąd Okręgowy w Katowicach stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 1997r.) (kliknij tutaj)

Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.11.1950r. tworzące Sąd Wojewódzki w Katowicach  z dniem 01.01.1951r.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1998r. tworzące w miejsce Sądu Wojewódzkiego Sąd Okręgowy w Katowicach z dniem 01.07.1999r.

Sposób organizacji Sądu regulują następujące akty prawne:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 133 -  tekst jednolity) (kliknij tutaj)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2316) (klikni tutaj)
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.2015r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2015r.  poz. 266 ) (kliknij tutaj)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz.69) (kliknij tutaj)

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-01-04 13:45:08 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
2 2016-06-22 12:33:33 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
3 2016-06-06 11:06:20 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
4 2016-06-06 10:42:45 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
5 2016-06-06 10:32:42 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
6 2016-06-06 10:24:30 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
7 2016-06-06 10:19:07 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
8 2016-04-20 11:55:39 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
9 2016-02-01 11:51:32 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
10 2016-02-01 11:50:24 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
11 2016-02-01 11:50:20 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
12 2016-02-01 11:48:46 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
13 2016-02-01 11:47:01 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
14 2016-02-01 11:39:20 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
15 2015-08-06 11:55:48 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
16 2015-08-06 11:50:19 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
17 2015-08-06 11:48:41 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
18 2015-08-06 11:36:19 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
19 2015-08-06 11:27:59 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
20 2013-08-19 13:04:54 Zmiana publikacji Anna Badura
21 2013-06-11 09:44:07 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
22 2013-06-11 08:36:24 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
23 2013-06-11 08:32:49 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
24 2013-06-11 08:29:18 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
25 2013-06-11 08:24:44 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
26 2013-06-11 08:22:31 Zmiana publikacji Robert Oleś
27 2011-11-29 09:49:08 Zmiana publikacji Robert Oleś
28 2010-12-08 12:21:34 Zmiana publikacji Administrator
29 2010-12-08 11:02:54 Dodanie publikacji Administrator


stronę wyświetlono 863 razy Artykuł wyświetlony 863 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach