BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

I Wydział Cywilny

Adres: ul. Francuska 38, p.3.038, tel.: (32) 60 70 660, fax: (32) 60 70 405, 
e-mail: w1c@katowice.so.gov.pl

Przewodnicząca

S.S.O. Jolanta Polko

przyjmuje strony w każdą środę od godz. 10.00 do 13.00

 Z-ca przewodniczącego

S.S.O. Wacława Walencka

 Kierownik Sekretariatu

Anna Jasek

Zadania: rozpoznawanie spraw cywilnych:
- prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie
lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie 
przysposobienia, 
- o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych  oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
- o roszczenia wynikające z prawa prasowego;
- o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między 
małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
- o wydanie: nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł.;
- o ubezwłasnowolnienie i uchylenie ubezwłasnowolnienia;
- o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu wydanemu w tutejszym Wydziale,  z wyłączeniem spraw dot. bankowych tytułów egzekucyjnych;
- o uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcycych;
- o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed tymi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych;
- o rejestracje tytułów prasowych. 
 

 

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Chorzowie,
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach,  Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Tychach.


Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresami czynności:

Bochyńska-Jarczyk Magdalena
Młynarczyk-Śmieja Agata
Podsiadły-Bugaj Aneta - sędzia delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach na podstawie art. 77 § 1
Polko Jolanta
Walencka Wacława
Zadora Katarzyna - sędzia delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach na podstawie art. 77 § 1
Zawała Marian
Żyłka Krzysztof

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-07-26 11:19:36 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
2 2018-07-26 11:13:19 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
3 2018-07-26 11:08:51 Zmiana publikacji Marcin Chłosta


stronę wyświetlono 726930 razy Artykuł wyświetlony 726930 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach