BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

I Wydział Cywilny

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Adres: ul. Francuska 38, p.3.038, tel.: (32) 60 70 660, fax: (32) 60 70 405, 
e-mail: w1c@katowice.so.gov.pl

Przewodnicząca

S.S.O. Jolanta Polko

przyjmuje strony w każdą środę od godz. 10.00 do 13.00

 Z-ca przewodniczącego

S.S.O. Wacława Walencka

 Kierownik Sekretariatu

Anna Jasek

Zadania: rozpoznawanie spraw cywilnych:
- prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie
lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie 
przysposobienia, 
- o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych  oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
- o roszczenia wynikające z prawa prasowego;
- o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między 
małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
- o wydanie: nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł.;
- o ubezwłasnowolnienie i uchylenie ubezwłasnowolnienia;
- o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu wydanemu w tutejszym Wydziale,  z wyłączeniem spraw dot. bankowych tytułów egzekucyjnych;
- o uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcycych;
- o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed tymi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych;
- o rejestracje tytułów prasowych. 
 

 

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Chorzowie,
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Mysłowicach,
Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Tychach.


Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresami czynności:

Bochyńska-Jarczyk Magdalena
Młynarczyk-Śmieja Agata
Podsiadły-Bugaj Aneta - sędzia delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach na podstawie art. 77 § 1
Polko Jolanta
Walencka Wacława
Zadora Katarzyna - sędzia delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach na podstawie art. 77 § 1
Zawała Marian
Żyłka Krzysztof

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-07-26 11:19:36 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
2 2018-07-26 11:13:19 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
3 2018-07-26 11:08:51 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
4 2018-07-26 10:16:38 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
5 2018-07-26 10:05:17 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
6 2018-04-16 15:04:47 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
7 2018-02-15 12:30:42 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
8 2017-11-28 09:49:59 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
9 2017-04-27 13:33:09 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
10 2017-04-27 13:31:09 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
11 2017-04-27 13:16:03 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
12 2015-11-23 07:02:54 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
13 2015-11-16 07:12:06 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
14 2015-11-16 07:10:11 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
15 2015-11-12 13:53:50 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
16 2015-11-12 13:48:36 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
17 2015-11-10 15:34:38 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
18 2015-10-09 10:53:42 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
19 2015-07-31 08:19:10 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
20 2015-07-07 09:33:20 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
21 2015-04-16 10:40:30 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
22 2015-04-01 08:08:36 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
23 2015-03-03 13:56:28 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
24 2014-09-02 13:06:39 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
25 2014-07-14 14:06:26 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
26 2014-06-30 11:35:15 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
27 2014-04-02 12:00:19 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
28 2013-06-05 14:11:04 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
29 2013-03-25 11:51:48 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
30 2012-09-14 14:28:45 Zmiana publikacji Anna Badura
31 2012-07-03 09:22:37 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
32 2011-11-16 08:24:17 Zmiana publikacji Robert Oleś
33 2011-08-03 12:05:19 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
34 2011-04-04 08:22:01 Zmiana publikacji Michał Jany
35 2010-12-22 10:00:33 Zmiana publikacji Robert Oleś
36 2010-12-22 09:58:25 Zmiana publikacji Robert Oleś
37 2010-12-22 09:57:56 Zmiana publikacji Robert Oleś
38 2010-12-22 09:55:53 Zmiana publikacji Robert Oleś
39 2010-12-22 09:53:37 Zmiana publikacji Robert Oleś
40 2010-12-15 09:19:22 Zmiana publikacji Administrator 2
41 2010-12-10 14:41:01 Zmiana publikacji Administrator
42 2010-12-08 13:32:44 Dodanie publikacji Administrator


stronę wyświetlono 166 razy Artykuł wyświetlony 166 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach