BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

II Wydział Cywilny

Adres: ul. Francuska 38, p.3.045, tel.: (32) 60 70 660, fax: (32) 60 70 503, 
e-mail: w2c@katowice.so.gov.pl

Przewodnicząca


S.S.O. Joanna Głogowska

przyjmuje strony w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Z-ca przewodniczącego

S.S.O. Lech Skórski

Kierownik Sekretariatu

Małgorzata Czerwińska

Zadania: do rozpoznawania spraw cywilnych :
- o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie
lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie 
przysposobienia, 
-o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, 
wzorów przemysłowych, znaków towarowych oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych 
oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
- o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
- o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych,a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postepowaniu upominawczym;
- o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
- o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną,
- o wydanie: nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym.;
- o ubezwłasnowolnienie, zmianę lub uchylenie ubezwłasnowolnienia;
- o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu wydanemu w tut. Wydziale,  z wyłączeniem spraw dot. bankowych tytułów egzekucyjnych;
- o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państwowych oraz ugód zawartych przed tymi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych;

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Chorzowie,
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach,  Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Tychach.


Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresami czynności:

Bogaczyk-Żyłka Anna
Głogowska Joanna
Knych Izabela
Kozera Joanna
Kubica Bogusława
Kurek-Pachla Joanna - sędzia delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach na podstawie art. 77 § 1
Pieczyrak-Pisulińska Aneta - sędzia delegowany do Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie art. 77 § 1
Skórski Lech
Stankiewicz-Rataj Agata


Referendarz sądowy:

Paściak Marzanna

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-07-26 11:44:52 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
2 2018-07-26 11:43:02 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
3 2018-04-16 15:05:24 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska


stronę wyświetlono 116073 razy Artykuł wyświetlony 116073 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach