BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

X Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Francuska 38, p.3.075, tel.: (32) 60 70 660, fax: (32) 60 70 552,
e-mail: w10us@katowice.so.gov.pl

Przewodnicząca

S.S.O. Barbara Reszczyńska - Łoboda

przyjmuje strony w każdy roboczy dzień tygodnia, po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu  


Z-ca przewodniczącego

S.S.O. Magdalena Wróbel


Kierownik Sekretariatu

Teresa Szeląg

Zadania: sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych tj. sprawy w których wniesiono odwołanie
od decyzji organów rentowych,dotyczących: 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego,
emerytur i rent, innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub Służbie Więziennej,
sprawy wszczęte na skutek nie wydawania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie,
sprawy w których wniesiono odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych, 
a tymi funduszami lub ich organami z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość 
sądów rejonowych.

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sąd Rejonowy w Chorzowie,
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy w Jaworznie, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach,  Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Tychach.
oraz sprawy organów rentowych
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach,
Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego
Biura Emerytalnego w Katowicach.

Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:

Bugajska-Kluczny Joanna
Gruca Janusz
Kawala Bożena
Malok Iwona
Reszczyńska-Łoboda Barbara
Torbus Beata - sędzia delegowany do Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie art. 77 § 1
Wróbel Magdalena
Żabińska-Fras Elżbieta

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-07-26 14:59:06 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
2 2018-04-26 14:15:51 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
3 2018-04-16 15:07:04 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska


stronę wyświetlono 54687 razy Artykuł wyświetlony 54687 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach