BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Oddział Finansowy

Adres: ul. Francuska 38, p.0.078, 0.087
e-mail: 
finansowy@katowice.so.gov.pl

Główny Księgowy 
: Marzena Luka
tel. (32) 60-70-140


Zastępca Głównego Księgowego
 : Joanna Placek
tel. (32) 60-70-138

fax 
(32) 60 70 133

tel.  (32) 60 70 143 - dochody (opłaty), PKZP (ul. Francuska 38)
       (32) 60 70 344 (ul. Francuska 38)

             biegli, tłumacze, instytucje - sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, prawo pracy

             ławnicy - sprawy rodzinne,  prawo pracy
             świadkowie - sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, prawo pracy

kuratorzy -  sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, prawo pracy

       (32) 60 70 132 - sumy na zlecenie (zaliczki sądowe) (ul. Francuska 38)

(32) 60 70 128 - sumy depozytowe (ul. Francuska 38)
(32) 60 70 142 (ul. Andrzeja 16-18)

      biegli, instytucje, kuratorzy - sprawy karne, ubezpieczeń społecznych

      tłumacze - sprawy karne, ubezpieczeń społecznych, obrót prawny z zagranicą

      lekarze sądowi

       (32) 60 70 141 (ul. Andrzeja 16-18)

              koszty nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu - wszystkie rodzaje spraw

              świadkowie -  sprawy karne, ubezpieczeń społecznych

 ławnicy - sprawy karne

 
Do zakresu działania oddziału finansowego należy w szczególności:

·         opracowanie projektu budżetu sądu okręgowego;

·         wykonywanie budżetu sądu okręgowego;

·         kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;

·         prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego;

·         prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-04-14 09:29:27 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2016-04-14 09:24:43 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2016-04-14 09:23:36 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 29958 razy Artykuł wyświetlony 29958 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach