BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Oddział Finansowy

Adres: ul. Francuska 38, p.0.078, 0.087
e-mail: oddzial.finansowy@katowice.so.gov.pl


Główny Księgowy 
: Marzena Luka
tel. (32) 60-70-140


Zastępca Głównego Księgowego
 : Joanna Placek
tel. (32) 60-70-138

fax 
(32) 60 70 133

Dane kontaktowe:


dochody (opłaty)

zwroty z  dochodów

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

 

parter, pokój nr 0.078

326070135

326070133 (fax)

PKZP

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

parter, pokój nr 0.087

326070132

326070131

326070133 (fax)

 

biegli, tłumacze, instytucje – sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, prawo pracy;

ławnicy – sprawy rodzinne, prawo pracy;

świadkowie – sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, prawo pracy;

kuratorzy- sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, prawo pracy

 

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

przyziemie, pokój nr 0.006

326070344

326070133 (fax)

biegli, instytucje, kuratorzy – sprawy karne, ubezpieczeń społecznych;

tłumacze  - sprawy karne, ubezpieczeń społecznych, obrót prawny z zagranicą, lekarze sądowi

 

ul. Andrzeja 16-18

40-957 Katowice

I piętro, pokój nr 119

326070142

326070133 (fax)

koszty nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu – wszystkie rodzaje spraw;

świadkowie – sprawy karne, ubezpieczeń społecznych

ławnicy – sprawy karne

 

ul. Andrzeja 16-18

40-957 Katowice

I piętro, pokój nr 119

326070141

326070133 (fax)

sumy na zlecenie (zaliczki sądowe)

 

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

parter, pokój nr 0.087

326070129

326070345

326070133 (fax)

sumy depozytowe

 

 

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

parter, pokój nr 0.087

326070130

326070133 (fax)Do zakresu działania oddziału finansowego należy w szczególności:

 

·         opracowanie projektu budżetu sądu okręgowego;

·         wykonywanie budżetu sądu okręgowego;

·         kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;

·         prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego;

·         prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-09-14 07:52:32 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
2 2018-09-14 07:52:07 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
3 2018-09-14 07:51:38 Zmiana publikacji Marcin Chłosta


stronę wyświetlono 30921 razy Artykuł wyświetlony 30921 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach