BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Oddział Kadr

Adres: ul.Francuska 38, p.0.026,tel. : (32) 60 70 219, (32) 60 70 221, fax.: (32) 60 70 223,
e-mail: kadry@katowice.so.gov.pl

p.f. Kierownika:

Ewa Słaboń
tel. 32 60 70 221
 
Zastępca Kierownika Oddziału Kadr


tel. 32 78 36 822.
 
Zakres działania:
- prowadzenie spraw etatowych i osobowych pracowników Sądu Okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
- nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
- obsługa biurowa Sądu Dyscyplinarnego;
- współpraca z Dyrektorem Sądu Okręgowego w sprawach finansowych.
 
 
Referat Socjalny

Starszy inspektor - Joanna Baranowicz-Pluskwik tel. 32 60 70 167.

Do zakresu zadań Referatu Socjalnego należą:
- sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Okręgowego;
- sprawy związane z wynajmowaniem pokoi gościnnych przy ul. Francuskiej 38 tut. sądu;
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-05-16 10:44:21 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
2 2018-05-09 08:43:09 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
3 2018-04-23 09:15:42 Zmiana publikacji Marcin Chłosta


stronę wyświetlono 24394 razy Artykuł wyświetlony 24394 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach