BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych (wpisy sądowe, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny, z wyjątkiem opłat wnoszonych tytułem Krajowego Rejestru Karnego)

NBP O/O Katowice

13 1010 1212 0012 7022 3100 0000

Konto do wpłat z tytułu opłat dot. Krajowego Rejestru Karnego

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Konto sum depozytowych PLN
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

BGK O/Warszawa

76 1130 1017 0021 1000 5090 0004

 

Konto sum depozytowych w walucie obcej USD

BGK O/Warszawa 

49 1130 1017 0021 1000 5090 0005

 

Konto sum depozytowych w walucie obcej EUR

BGK O/Warszawa

33 1130 1017 0021 1000 5090 0002

 

Konto sum depozytowych w walucie obcej CHF

BGK O/Warszawa

60 1130 1017 0021 1000 5090 0001

 
Konto sum depozytowych w walucie obcej GBP

BGK O/Warszawa

06 1130 1017 0021 1000 5090 0003


Konto sum na zlecenie ( zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy )
NBP O/O Katowice
50 1010 1212 0012 7013 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK Oddział w Katowicach
13 1130 1091 0003 9086 5720 0003

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-01-29 14:49:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2015-01-28 10:14:45 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2015-01-02 09:02:13 Zmiana publikacji Andrzej Gruca


stronę wyświetlono 189336 razy Artykuł wyświetlony 189336 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach