BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Konta bankowe

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Konto dochodów budżetowych (wpisy sądowe, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny, z wyjątkiem opłat wnoszonych tytułem Krajowego Rejestru Karnego)

NBP O/O Katowice

13 1010 1212 0012 7022 3100 0000

Konto do wpłat z tytułu opłat dot. Krajowego Rejestru Karnego

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Konto sum depozytowych PLN (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

BGK Oddział w Katowicach

48 1130 1091 0003 9086 5790 0004

Konto sum depozytowych PLN (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym)

BGK O/Warszawa

76 1130 1017 0021 1000 5090 0004

 

Konto sum depozytowych w walucie obcej USD

BGK O/Warszawa 

49 1130 1017 0021 1000 5090 0005

 

Konto sum depozytowych w walucie obcej EUR

BGK O/Warszawa

33 1130 1017 0021 1000 5090 0002

 

Konto sum depozytowych w walucie obcej CHF

BGK O/Warszawa

60 1130 1017 0021 1000 5090 0001

 
Konto sum depozytowych w walucie obcej GBP

BGK O/Warszawa

06 1130 1017 0021 1000 5090 0003


Konto sum na zlecenie ( zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy )
NBP O/O Katowice
50 1010 1212 0012 7013 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK Oddział w Katowicach
13 1130 1091 0003 9086 5720 0003

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-01-29 14:49:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2015-01-28 10:14:45 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2015-01-02 09:02:13 Zmiana publikacji Andrzej Gruca
4 2014-07-01 10:27:10 Zmiana publikacji Robert Oleś
5 2014-07-01 10:26:43 Zmiana publikacji Robert Oleś
6 2013-11-28 13:12:29 Zmiana publikacji Robert Oleś
7 2013-07-05 15:22:13 Zmiana publikacji Michał Jany
8 2013-07-05 14:12:54 Zmiana publikacji Michał Jany
9 2012-02-13 11:53:01 Zmiana publikacji Robert Oleś
10 2012-01-26 09:47:01 Zmiana publikacji Marcin Chłosta
11 2011-11-18 12:30:14 Zmiana publikacji Robert Oleś
12 2010-12-20 10:06:39 Zmiana publikacji katowice
13 2010-12-13 09:57:52 Zmiana publikacji Administrator
14 2010-12-08 15:11:56 Dodanie publikacji Administrator


stronę wyświetlono 1680 razy Artykuł wyświetlony 1680 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach