BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Lekarze sądowi

Kwestie dotyczące lekarzy sądowych reguluje:
- ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 849 ze zm.) (kliknij tutaj),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. 2013, poz. 467) (kliknij tutaj),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2008r., Nr 14, poz. 86) (kliknij tutaj)

Dodatkowe informacje dotyczące lekarzy sądowych można uzyskać w Sądzie Okręgowym w Katowicach
przy ul. Andrzeja 16/18, pokój 211 - Anna Badura
 
tel. 32 60 70 203.
fax. 32 60 70 115

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-08-21 10:09:29 Zmiana publikacji Anna Badura
2 2018-07-27 15:16:07 Zmiana publikacji Anna Badura
3 2018-07-23 10:40:02 Zmiana publikacji Anna Badura


stronę wyświetlono 161867 razy Artykuł wyświetlony 161867 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach