BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1657) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądów Rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach przeznaczonych do użytku za granicą dokonuje Prezes lub upoważniony do tego sędzia.
Za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł (ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783) płatną w kasie Urzędu Miasta w Katowicach:

Urząd Miasta Katowice
Wydział Księgowo – Rachunkowy
Referat Kasowy
ul. Pocztowa 5
40 – 098 Katowice
 
lub na  konto Urzędu Miasta Katowice:
nr rachunku bankowego:
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
tytułem: opłata za legalizacje podpisu notariusza/sędziego
 
Wymagane dokumenty:
- wniosek o legalizację dokumentów
- oryginały potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (potwierdzenia z kasy UM lub wydruk potwierdzenia przelewu),
- oryginały dokumentów wymagających uwierzytelnienia.
 
 
            W celu dokonania uwierzytelnienia dokumentów należy stawić się w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy
ul. Francuskiej 38, Oddział Administracyjny pok. 0.038 (parter) w godzinach 9.00 – 14.30.
            Uwierzytelnienia można także dokonać listownie dołączając do dokumentów pismo ze wskazanym adresem korespondencyjnym i danymi kontaktowymi.
            W przypadku większej ilości dokumentów wymagających uwierzytelniania wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny
 
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:
32 78-36-796 – Gabriela Wiśniewska
32 60-70-210 – Sylwia Dylewska
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-08-25 12:59:59 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
2 2015-08-07 10:58:08 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
3 2012-07-16 17:16:22 Dodanie publikacji Anna Badura


stronę wyświetlono 24189 razy Artykuł wyświetlony 24189 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach