BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Informacje ogólne

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Sąd Okręgowy w Katowicach stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości
na podstawie Konstytucji RP  z dnia 2.04.1997r.(Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483) (kliknij tutaj).

Sposób organizacji Sądu reguluje:
 

  • Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszecznych (Dz.U. z 2015r. poz.133) (kliknij tutaj)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2016r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316) (klikni tutaj)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.2015r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2015r.  poz.266 .) (kliknij tutaj)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych  (Dz.U. z 2013r., poz. 69 .) (kliknij tutaj)


Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach określa:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.10.2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014r.,   poz. 1407 ze zm.) (kliknij tutaj)

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-06-22 12:31:24 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
2 2016-06-22 12:25:35 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
3 2016-06-22 12:24:45 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
4 2016-06-22 12:11:41 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
5 2016-06-22 12:10:47 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
6 2016-01-28 12:05:48 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
7 2016-01-28 12:05:04 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
8 2016-01-28 11:57:10 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
9 2015-08-25 13:48:42 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
10 2011-11-18 11:28:27 Zmiana publikacji Robert Oleś
11 2011-11-18 11:25:35 Zmiana publikacji Robert Oleś
12 2011-11-18 11:23:13 Zmiana publikacji Robert Oleś
13 2011-11-18 11:21:31 Zmiana publikacji Robert Oleś
14 2011-11-18 11:07:59 Zmiana publikacji Robert Oleś
15 2011-11-18 10:46:46 Zmiana publikacji Robert Oleś
16 2011-11-18 10:31:26 Zmiana publikacji Robert Oleś
17 2011-11-18 10:26:40 Zmiana publikacji Robert Oleś
18 2011-11-18 10:25:42 Zmiana publikacji Robert Oleś
19 2011-11-18 10:21:05 Zmiana publikacji Robert Oleś
20 2011-11-18 10:20:25 Zmiana publikacji Robert Oleś
21 2010-12-13 10:25:48 Zmiana publikacji Administrator
22 2010-12-13 10:10:24 Dodanie publikacji Administrator


stronę wyświetlono 1291 razy Artykuł wyświetlony 1291 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach