BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Informacje ogólne

Sąd Okręgowy w Katowicach stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości
na podstawie Konstytucji RP  z dnia 2.04.1997r.(Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483) (kliknij tutaj).

Sposób organizacji Sądu reguluje:
 

  • Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszecznych (Dz.U. z 2015r. poz.133 t.j.) (kliknij tutaj)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2016r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316) (klikni tutaj)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.2015r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2015r.  poz.266 .) (kliknij tutaj)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych  (Dz.U. z 2013r., poz. 69 .) (kliknij tutaj)


Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach określa:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.10.2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014r.,   poz. 1407 ze zm.) (kliknij tutaj)

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-06-22 12:31:24 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
2 2016-06-22 12:25:35 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
3 2016-06-22 12:24:45 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska


stronę wyświetlono 214604 razy Artykuł wyświetlony 214604 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach